Psykologer specialiserar sig på att diagnostisera och behandla sjukdomar som är kopplade till vår mentala hälsa. Denna yrkesgrupp spelar en viktig roll när det kommer till att hjälpa såväl individer som familjer med problem i form av mental ohälsa. De kan därmed vägleda oss till att leva lyckligare och mer hälsosamma liv. Men hur mycket kan man då förvänta sig att få i lön som psykolog, kanske du undrar?

Det korta svaret på denna fråga är att det beror på. Faktorer såsom kompetens och erfarenhet spelar stor roll när det kommer till lönesättningen. Detta gäller även för psykologkonsulter då lönesättningen generellt sett är individuell. Men i genomsnitt kan du räkna med att tjäna omkring 41 700 kronor i månaden i lön som psykolog när du jobbar inom offentlig sektor. Läs vidare så berättar vi mer!

Du får ofta högre lön som psykolog ju äldre och mer erfaren du är

Som vi redan har nämnt spelar erfarenheten en viktig roll i lönesättningen för psykologer. Om du bara har jobbat i yrket under ett år eller mindre får du därför vanligtvis än lägre lön. Samtidigt kan du tjäna betydligt mer om du har uppemot 10 års erfarenhet eller mer. Mot bakgrund av detta är det fullt logiskt att de yrkespersoner som är lite äldre ofta också har en högre lön.

Till exempel ser den genomsnittliga lönesättningen ut så här utifrån några av åldersgrupperna:

  • 18-24 år: 30 600 kr i månaden
  • 45-54 år: 44 400 kr i månaden
  • 65-66 år: 47 900 kr i månaden.

Som du ser talar trenden sitt tydliga språk: du får generellt sett mer i lön som psykolog ju äldre och mer erfaren du är.

Psykologer i städerna tjänar mer än sina kollegor på landsbygden

Det är också viktigt att komma ihåg att lönerna för psykologer kan skilja sig åt utifrån en rad olika faktorer. Allt från geografisk placering till sektor, arbetsgivare och specialistkompetens är faktorer som spelar in. Jobbar du på landsbygden tjänar du vanligtvis mindre än vad dina kollegor i städerna gör. Samtidigt tjänar du vanligtvis bättre om du jobbar inom den privata sektorn än inom den offentliga.