Olika typer av överfallslam

Vi kan alla känna oss rädda och otrygga ibland när vi är ute. Det kan handla om en promenad efter mörkrets inbrott eller bara i allmänhet. Om du känner dig otrygg så kanske ett överfallslarm är något för dig? Man brukar dela in överfallslarmen i två olika typer. Det finns dels överfallslarm som är kopplade till en larmcentral. När du aktiverar överfallslarmet så kan personalen på bemanningscentralen se var du befinner dig. Sedan finns det överfallslarm som påkallar omgivningens uppmärksamhet genom att ljuda väldigt högt. Syftet är att du ska få maximal uppmärksamhet.

Behöver alla ett överfallslarm?

Många kan tycka att det är olustigt att gå själva hem när det är mörkt. Massmedia och kvällstidningar rapporterar ofta och mycket om överfall och våldtäkter som får oss alla att tro att tryggheten i vårt land har minskat. Oavsett om det är en befogad rädsla eller inte så ska ingen behöva känna sig rädd och otrygg. Ett överfallslarm kan inte garantera att ingenting olustigt kommer att hända, men det kan minska känslan av otrygghet. Ett överfallslarm är fullt lagligt att bära oavsett hur gammal du är. Det är enkelt att lära sig hur de fungerar och du själv riskerar inte att bli skadad.

När behövs överfallslarm? 

Känslan av att känna sig mer otrygg och rädd för ett överfall idag än för tio år sedan är egentligen inte så befogad. Statistiskt sett är det mycket större risk att utsättas för våld i sitt eget hem från någon närstående än från någon okänd person utomhus. Däremot är inte risken obefintlig så man ska alltid vara försiktig när man är ute och rör på sig, särskilt sent på kvällarna. Ett överfallslarm kan hjälpa oss i en farlig situation och en angripare kan inte rycka det ur dina händer och skada dig vilket kan vara fallet med pepparspray eller en kniv.

Är överfallslarm effektiva?

I de flesta fall försvinner en förövare med en gång när man sätter igång ett överfallslarm eftersom det låter så otroligt högt. Förhoppningsvis finns det också någon i närheten som hör larmet och som kontaktar polis eller ambulans om det skulle behövas. Du kan även själv skrika på hjälp så att din omgivning förstår att du är i fara och att det inte handlar om att vanlig billarm som låter. Det finns även överfallslarm som låter som ett kvinnoskrik och som inte påminner om ett billarm, det är en väldigt effektiv typ av överfallslarm.