Vad menas med ”inbrottslarm utan månadskostnad”

Inbrottslarm finns med flera olika funktioner vilket även är den primära orsaken till att de kostar olika mycket. Det billigaste inbrottslarmet är det som ibland marknadsför som ”inbrottslarm utan månadskostnad”.

Larm – men ingen kommunikation til dig

Alla inbrottslarm bygger på samma teknik. Det är brytare som används vid dörrar och fönster. När dessa bryts går larmet och ett högt ljud kommer från de sirener som är inkopplade på larmet. Eftersom det blir ett högt ljud uppmärksammas både tjuven och människor i närheten om att ett inbrott har upptäckts.

Så långt är alla larm lika. Men sedan finns skillnader. På många larm går det att ställa in att larmet ska ringa upp ett speciellt nummer, alternativt skicka sms, vid larm. I detta fall behövs ett simkort i centralen som antingen är ett kontantkort eller ett abonemang. Då larmet knappast kommer att utlösas ofta kan det räcka med ett kontantkort. Men trots allt så uppkommer en viss månadskostnad med denna lösning. Dessa kan ändå klassas som ”inbrottslarm utan månadskostnad”. Detta eftersom kostnaden i detta fall enbart handlar om någon tia per månad, om ens det.

De mer avancerade inbrottslarm har däremot direktkoppling till larmcentral. Det som sker när inbrott sker är att både sirenen ljuder och larmcentralen får ett meddelande om att larmet aktiverats. Många moderna larm har då kameror som kopplas på vilket innebär att de i larmcentralen på någon sekund hinner se om något ser ovanligt ut. De kan självklart skicka ut väktare om larmet skulle ljuda.

Att få denna service av en larmcentral kostar självklart en del. Det skapar en stor säkerhet genom att de kan få insyn i vad som händer och därefter kan de agera utifrån det. Att det därmed kostar en summa per månad är självklart.

Det som därmed generellt menas med inbrottslarm med månadsavgift är de som är kopplade till en larmcentral eftersom de vanligtvis tar en månadsavgift för denna service. Detta medan inbrottslarm utan månadsavgift generellt är ett larm utan denna service.

Vad är bäst? Självklart ger det mest säkerhet att ha en larmcentral som övervakar larmet och kan skicka väktare. Om det däremot är värt dess månadskostnad är inte alltid lika självklart.